SZANOWNY PACJENCIE

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119, s. 1, zwane dalej "RODO") informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Tarnowskim Centrum Specjalistycznym VIVAMED bis z siedzibą w Tarnowie ul. E. Goldhammera 10, ul. PCK 26 jest Kierownik lek.med. Marta Skura.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: adres ul. E. Goldhammera 10, 33-100 Tarnów, tel. 14 622 33 30 , ul. PCK 26, 33-100 Tarnów, tel. 14 627 02 99 .
3. Źródło pozyskiwania danych - bezpośrednio od pacjentów lub opiekunów prawnych.
4. Zakres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych, w tym prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie art.6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów ustawy o działalności leczniczej i o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od Pani/Pana pozyskiwane będą dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia, adres zamieszkania, aby móc zweryfikować tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje będą gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. Dodatkowe informacje tj. nr telefonu lub adres e-mail są pozyskiwane po udzieleniu zgody przez pacjenta.
5. Odbiorcy danych Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu realizacji usług w VIVAMED bis będą osoby upoważnione przez VIVAMED bis pracownicy wykonujący swoje obowiązki, podmioty przetwarzające, którym zleci VIVAMED bis wykonywanie usługi oraz inni odbiorcy danych np. inne podmioty lecznicze, kurierzy, poczta, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
6. Przekazywanie danych do państw - dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej przez VIVAMED bis zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
8. Prawa pacjenta zgodnie z RODO przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji świadczenia zdrowotnego w VIVAMED bis.

 

 
Umów się na wizytę

Termin wizyty będzie ważny po potwierdzeniu telefonicznym!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest VIVAMED bis Tarnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. PCK 26, 33-100 Tarnów, NIP: 8731149301.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem jest VIVAMED bis Tarnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. PCK 26, 33-100 Tarnów, NIP: 8731149301.

* - pola oznaczone gwiazdką sa wymagane.